Burenrecht

Het burengeschil in Venray of omgeving:

Geschillen met buren zijn vaak ontstaan uit kleine ergernissen die uitvergroot zijn geworden waarna elke gedraging en mededeling op een weegschaal komt te liggen. Uw woon- en leefgenot wordt aangetast en als de zaken uit de hand lopen kan zelfs uw persoonlijke veiligheid aangetast worden. Ook kan het zijn dat de “nieuwe” buren het niet eens zijn met al lang bestaande situaties.

Krijgt u het volgende te horen van uw buurman?

“Die schutting staat op mijn grond en moet weg” of
“Die boom staat te dicht bij de erfgrens en moet weg”

Moet dit dan inderdaad weg? Nee, dat is niet zeker. Misschien is er wel een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld door verjaring), persoonlijk recht of andere reden waarom u hier niet mee akkoord hoeft te gaan. In het burenrecht is vaak de feitelijke situatie bepalend alsmede de vraag hoe lang die situatie al bestaat (verjaring). Plus kan met betrekking tot bomen bijvoorbeeld de plaatselijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een uitzondering maken waardoor deze toch dichter bij de erfgrens mag staan. Of de APV in uw gemeente (Venray, Boxmeer, Horst enz.) een dergelijke uitzondering maakt kunt u makkelijk nagaan op de website van de gemeente.

Andere zaken die u van uw buren te horen kunt krijgen zijn:
“De erfgrens klopt niet die wil ik aan laten passen” of
“Ik heb hier altijd overheen gereden dus heb ik een erfdienstbaarheid van overpad” of
“De takken van de boom hangen over bij mij, jij moet ze afzagen”

Moet u hier zo maar aan voldoen? Nee, U dient eerst contact op te nemen met ons kantoor. Door de zaken die wij doen zijn wij gespecialiseerd in het burenrecht en kunnen vaak een eerste inschatting geven.

Herkenning:

  • Bomen binnen een te korte afstand van de erfgrens;
  • Overhangende takken;
  • Privacyschending door camera’s en dergelijke;
  • Parkeerproblematiek;
  • Het medegebruik van een gemeenschappelijke oprit, weg of pad;
  • Verkeerde grensbepalingen, verkeerd geplaatste schuttingen, heggen of andere erfafscheidingen en andere grensgeschillen zoals bouwwerken (gedeeltelijk) op het terrein van de buren;
  • Afwatering van regenwater op terrein buren;
  • Geluidsoverlast of rookoverlast; spelende kinderen;
  • Gewone burenruzie of gewoon geruzie om van alles (vaak weet u niet eens waarom);
  • Erfdienstbaarheid of erfdienstbaarheden, persoonlijke rechten ontstaan door afspraken, toegang tot het erf van de buren, noodweg;

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

Professionele hulp door een deskundig advocaat burenrecht te Venray:

Het snel, goed oppakken en het uitzetten van een duidelijk strategie is belangrijk in dit soort zaken. Het voorkomt dat burengeschillen, burenruzies worden.

Bewijspositie:

Ook belangrijk is het dat u (zonder overigens de privacy van de buren aan te tasten) uw bewijspositie vastlegt onder andere door foto’s, camerabeelden, kadasterkaarten, notariële akten, processen verbaal, mutaties bij de politie enz. te verzamelen. Ook kunt u verklaringen van eerdere bewoners van uw pand en van vroegere buren vragen alsmede duidelijke (oude) foto’s.

In een procedure:

Natuurlijk wordt eerst geprobeerd om met de buren of de advocaat van de buren tot een regeling te komen zodat een burengeschil niet escaleert in een burenruzie. Soms zal het toch gebeuren dat een burenruzie ontstaat. In dat geval kan, in een eventuele gerechtelijke procedure, een duidelijke bewijspositie vaak een groot verschil uitmaken. Dit helpt ook om (de advocaat / rechtsbijstandverlener van) de buren te overtuigen dat u het gelijk aan uw zijde hebt en zo kunt aansporen de zaak onderling te regelen.

Rechtsbijstandverzekering:

Vaak merk ik dat mensen met een rechtsbijstandverzekering door deze rechtsbijstandverzekering niet goed bediend worden. Vaak hoor ik zaken als, de rechtsbijstandverzekering zag er niets in, de rechtsbijstandverzekering verleent geen dekking, ik hoor niets van de rechtsbijstandverzekering en ik moet overal zelf achteraan.

Hou er rekening mee dat u een second opinion kunt aanvragen of recht kunt doen gelden op de geschillenregeling als u het niet eens bent met de beslissing van de verzekeringsmaatschappij.
Vaak ook wordt u door uw rechtsbijstandverzekering naar een advocatenkantoor gestuurd “waar men goede ervaringen mee heeft”. De werkelijkheid is dat dit kantoor waarschijnlijk voor het laagste bedrag heeft ingeschreven om zaken van hun te krijgen. Dit is meestal ook een vast bedrag. Fijn voor de rechtsbijstandverzekering, niet voor u in een dergelijk omvangrijke zaak. Kies bij een procedure dan ook altijd uw eigen gespecialiseerde burenrechtadvocaat.

Inschakeling gespecialiseerd burenrecht advocaat Venray:

Vooral ook gezien de complexe juridische aspecten binnen het burenrecht zoals erfdienstbaarheden, verkrijgende verjaring van eigendom, vestiging van erfdienstbaarheden door verjaring, afwatering van daken, overstekende dakpannen, noodwegen etc. is inschakeling van een advocaat eigenlijk onontkoombaar.

Graag helpen wij u in dit soort zaken. Neem gerust contact op met advocaat Mr. R.H.A. Julicher van Julicher & Meijer Advocaten te Venray, op tel.: 0478-521070, ook als u niet in Venray (provincie Limburg) woont maar bijvoorbeeld in Venlo, Horst aan de Maas, Deurne of Boxmeer staan wij u graag bij.