Burenrecht. De uitzondering voor bomen APV Venray

Bomen en struiken te dicht bij de erfgrens?

Soms claimt men alles te weten van burenrecht.
Men geeft aan dat bomen op 2 meter van de erfgrens mogen staan en struiken op 50 centimeter van de erfgrens.

In beginsel is dat juist als men de wet volgt Artikel 5:42 lid 2 BW.

Echter APV of plaatselijke gewoonte:

Wist u dat de APV of plaatselijke gewoonte een uitzondering kan maken op de afstand van bomen of heesters tot de erfgrens?
Wist u dat de APV Venray hier een uitzondering op maakt?

De APV Venray 2017 zegt het namelijk het volgende:
“Artikel 4:12i Afstand tot de erfgrenslijn
De afstand als bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld op 0,5 meter voor bomen, op nihil voor heesters en heggen in privaat eigendom en op nihil voor bomen, heesters en heggen die staan op openbaar terrein. De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is vastgesteld op nihil voor bomen, heggen en heesters in eigendom en beheer van de gemeente.”

Pas dus op met algemeenheden die verteld worden over het burenrecht en ga te rade bij een specialist. Bel: 0478 – 52 10 70 en zie voor meer informatie onze pagina over burenrecht.

Lees meer ………..

Welke zijn de stappen die moeten worden doorlopen wil je overhangende takken mogen verwijderen?

Stap 1.
Net als iedere goede buur vraag je de buurman eerst om de takken te verwijderen.

Stap 2.
Als de buurman dit niet wilt dan stuur je een aangetekende brief.
Je sommeert hem hierin om de takken te verwijderen en hierbij geef je hem een redelijke termijn om de overhangende takken te verwijderen. Veelal wordt hierbij een termijn van 6 weken gebruikt.
In de brief geef je tevens aan dat als hij de takken niet binnen de termijn zal verwijderen, dat jij dat vervolgens zult doen.

Stap 3.
Je verwijdert de overhangende takken als hij niet zelf de takken verwijdert.

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

Mag je zomaar alle takken en op elk moment verwijderen?

Nee, je mag de takken verwijderen, maar als je misbruik maakt van dit recht en daardoor de boom mismaakt wordt of zelfs sterft dan kun je schadeplichtig worden. Als je de schade moet betalen dan kan dat duur worden. Probeer maar eens een boom te kopen in Venray of omgeving die er hetzelfde uit ziet als de boom die je net vernield hebt en plant die daarna. Kijk dan eens wat de kosten zijn.
Met andere woorden ook de overige bepalingen van het burgerlijk recht blijven van toepassing zoals misbruik van bevoegdheid, redelijkheid en billijkheid, onrechtmatige daad en proportionaliteitsbegrippen. Net als in het hele recht zal een rechter de omstandigheden van de concrete zaak meenemen en de belangen die over en weer spelen. Ga er echter niet van uit dat die zomaar in jouw voordeel uitvallen. Vraag advies bij ons kantoor te Venray en bel: 0478 – 52 10 70.

Alternatieve en ook laatste mogelijkheid = procederen in het burenrecht:

Zeker als de belangen groot zijn of als je gewoonweg wilt dat de buurman zijn eigen zaakjes regelt dan kun je gaan procederen. Je kunt eisen dat hij de overhangende takken verwijdert en je kunt eisen dat hij dat binnen een bepaalde periode en op straffe van een dwangsom per dag doet. Dit betekent dat hij voor elke dag dat hij niet aan de veroordeling voldoet, hij een bedrag verschuldigd is.

Ons kantoor adviseert en procedeert veel in het burenrecht. Heeft u vragen over het bovenstaande onderwerp bel dan met Mr. Rob Julicher op telefoonnummer: 0478 52 10 70. Wij helpen mensen door heel Limburg en Noord Brabant. Gezien onze vestigingsplek te Venray (Leunseweg 6a, 5802 CH Venray) werken wij met name in de driehoek Venray – Boxmeer – Gennep | Deurne | Horst – Venlo.

Zie ook onze algemene pagina burenrecht over andere onderwerpen en klik op de link: lees meer…………..

Letselschade; het recht op affectieschade

Voor advies over de vraag of u overhangende takken kunt verwijderen dan wel hoe u uw buurman kunt dwingen om de overhangende takken te verwijderen kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor te Venray via tel: 0478 – 52 10 70.

Het recht op Affectieschade is op 1 januari 2019 in werking getreden en regelt het recht op een soort smartengeld voor de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders. Als een slachtoffer door een onrechtmatige daad van een ander is overleden (dat kan zijn een verkeersongeval, arbeidsongeval of anderszins), of ernstig dan wel blijvend letsel overhoudt, dan krijgen zij een recht, op de aansprakelijke partij, van een vast bedrag tussen de € 12.500,– en de € 20.000,–.

Heeft u vragen over letselschade, immateriële schadevergoeding en ongevallen zoals verkeersongevallen of bedrijfsongevallen, neem dan gratis contact met ons op, op telefoonnummer 0478 – 52 10 70 of lees meer over letselschade op www.letselschade-venray.nl of www.julicher-meijer.nl. Wij bezoeken u ook thuis, bijvoorbeeld in Uden, Boxmeer, Venray, Horst of Venlo.

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

Burenrecht. Overhangende takken verwijderen

Burenrecht en het verwijderen van overhangende takken.

Voor advies over de vraag of u overhangende takken kunt verwijderen dan wel hoe u uw buurman kunt dwingen om de overhangende takken te verwijderen kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor te Venray via tel: 0478 – 52 10 70.

Hangen de takken van de boom van de buren over de erfgrens? U bent deze takken in uw tuin moe en wilt er van af. Hoe doet u dat?

De wettekst:
Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een eigenaar van een erf het recht om deze overhangende takken te verwijderen.
Het artikel stelt:
“Indien een nabuur wiens beplantingen over eens anders erf heenhangen, ondanks aanmaning van de eigenaar van dit erf, nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toeëigenen.”

Allereerst is het van belang dat het artikel zich richt tot de eigenaar van het erf waar de takken overhangen. Dus niet een huurder en dergelijke. Deze eigenaar kan derhalve de overhangende takken verwijderen. Moet hij ze daarna teruggeven? Nee, hij kan ze zich toeëigenen.

Feitelijk is dit dus een inbreuk op het eigendomsrecht van een ander. Kan men dit zomaar doen? Opnieuw nee.

Welke zijn de stappen die moeten worden doorlopen wil je overhangende takken mogen verwijderen?

Stap 1.
Net als iedere goede buur vraag je de buurman eerst om de takken te verwijderen.

Stap 2.
Als de buurman dit niet wilt dan stuur je een aangetekende brief.
Je sommeert hem hierin om de takken te verwijderen en hierbij geef je hem een redelijke termijn om de overhangende takken te verwijderen. Veelal wordt hierbij een termijn van 6 weken gebruikt.
In de brief geef je tevens aan dat als hij de takken niet binnen de termijn zal verwijderen, dat jij dat vervolgens zult doen.

Stap 3.
Je verwijdert de overhangende takken als hij niet zelf de takken verwijdert.

Mag je zomaar alle takken en op elk moment verwijderen?

Nee, je mag de takken verwijderen, maar als je misbruik maakt van dit recht en daardoor de boom mismaakt wordt of zelfs sterft dan kun je schadeplichtig worden. Als je de schade moet betalen dan kan dat duur worden. Probeer maar eens een boom te kopen in Venray of omgeving die er hetzelfde uit ziet als de boom die je net vernield hebt en plant die daarna. Kijk dan eens wat de kosten zijn.
Met andere woorden ook de overige bepalingen van het burgerlijk recht blijven van toepassing zoals misbruik van bevoegdheid, redelijkheid en billijkheid, onrechtmatige daad en proportionaliteitsbegrippen. Net als in het hele recht zal een rechter de omstandigheden van de concrete zaak meenemen en de belangen die over en weer spelen. Ga er echter niet van uit dat die zomaar in jouw voordeel uitvallen. Vraag advies bij ons kantoor te Venray en bel: 0478 – 52 10 70.

Alternatieve en ook laatste mogelijkheid = procederen in het burenrecht:

Zeker als de belangen groot zijn of als je gewoonweg wilt dat de buurman zijn eigen zaakjes regelt dan kun je gaan procederen. Je kunt eisen dat hij de overhangende takken verwijdert en je kunt eisen dat hij dat binnen een bepaalde periode en op straffe van een dwangsom per dag doet. Dit betekent dat hij voor elke dag dat hij niet aan de veroordeling voldoet, hij een bedrag verschuldigd is.

Ons kantoor adviseert en procedeert veel in het burenrecht. Heeft u vragen over het bovenstaande onderwerp bel dan met Mr. Rob Julicher op telefoonnummer: 0478 52 10 70. Wij helpen mensen door heel Limburg en Noord Brabant. Gezien onze vestigingsplek te Venray (Leunseweg 6a, 5802 CH Venray) werken wij met name in de driehoek Venray – Boxmeer – Gennep | Deurne | Horst – Venlo.

Zie ook onze algemene pagina burenrecht over andere onderwerpen en klik op de link: lees meer…………..

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

Deutschsprachige Zivil- Arbeits- und Strafrecht Rechtsanwälte Holland.

Deutschsprachige Zivil- Arbeits- und Strafrecht Rechtsanwälte Holland.

Anwaltskanzlei in Venray, Umgebung Venlo. Ihr kompetenter und Zuverlässiger Partner in alle fragen. Zivilrecht – Arbeitsrecht – Strafrecht – Verkehrsrecht – Schadenersatz & Schmerzensgeldrecht – Forderungsgeltendmachung, Forderungsabwehr.

Wir sprechen deutsch, haben eine langjährige Erfahrung und sind effizient, kompetent und erfolgreich in unsere Arbeit.

Lesen Sie Mehr: und folgen Sie den Link………….
oder rufen Sie uns an.Tel. unverbindlich: (031-47 85 21 070).

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

Advocaat Strafrecht. U heeft een dagvaarding ontvangen voor de politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank

Ongeacht wat het strafbare feit is waar u van verdacht wordt (mishandeling, bedreiging, diefstal, inbraak, een verkeersdelicht, dronken rijden of Zedendelict), u heeft goede juridische hulp nodig van een strafrechtadvocaat.

Wordt u verdacht van een strafbaar feit en heeft u een dagvaarding gekregen voor de politierechter of de meervoudige kamer?
Meld u zich dan bij ons advocatenkantoor te Venray voor strafrecht en bel ons op tel 0478 – 52 10 70.
Met de dagvaarding kunnen wij het proces-verbaal dat de politie heeft opgemaakt politie voor u aanvragen. hiertoe behoren niet alleen de aangifte en uw verklaring, maar daartoe behoren ook de verklaringen van de getuigen die het strafbare feit gezien hebben of er op andere manier iets over te vertellen hebben.

Wij kunnen beslissen om binnen het strafproces getuigen op te roepen en deze te horen om op die manier te zien of getuigen eerder gelogen hebben dan wel te bezien of nieuwe getuigen een nieuw inzicht in de zaak brengen. Getuigen dienen idealiter uiterlijk 10 dagen vóór de strafzitting kenbaar gemaakt te worden aan de rechtbank (te Roermond, Den Bosch of elders) of in hoger beroep bij het gerechtshof.

Wij bereiden de strafzitting met u voor op ons kantoor te Venray en adviseren u waar mogelijk omtent uw processuele positie binnen het strafrecht, het zwijgrecht enz..

Ook bespreek ik met u hoe een dergelijke zitting verloopt en ik kan u verzekeren dat zulks niet zo is als in een (Amerikaanse) film.

Uiteindelijk werken wij beiden toe naar het optimale resultaat, ongeacht of dat een vrijspraak, niet ontvankelijkheid openbaar ministerie of een zo laag mogelijke mogelijke straf is.

Het doel is uiteindelijk dat u tevreden en liefs in vrijheid naar huis gaat.

Bel met Julicher & Meijer Advocaten te Venray op tel.: 0478 – 52 10 70.

In het strafrecht werken wij als strafrechtadvocaten met name in de driehoek Gennep, Boxmeer, Well | Venray, Horst, Sevenum, | Deurne, Gemert

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70