Wvggz recht en de Zorgmachtiging

Vrijheid en het recht op zelfbeschikking vinden wij als advocaat erg belangrijk voor u.

Dreigt een gedwongen opname in het kader van de BOPZ?

Bij de dreiging van een gedwongen opname (in een psychiatrische kliniek) is het erg belangrijk dat u tijdig de hulp krijgt van een advocaat en dan ook nog eens een gespecialiseerde advocaat die de nodige zittingen op dit rechtsgebied heeft meegemaakt. De bescherming van uw rechten is belangrijk op het moment dat uw omgeving, de psychiater of andere hulpverlening een gedwongen opname proberen te bewerkstelligen waar u het niet mee eens bent.

Van vrijwillige naar gedwongen opname.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat cliënten zich vrijwillig laten opnemen. Dit kan tot problemen leiden op het moment dat de patient en de behandelaar een verschil van mening krijgen over de behandeling, de soort of dosering van de medicatie, de noodzaak tot opname en de duur van de opname.

Op dat moment is er een grote kans dat een vrijwillige opname omslaat in een gedwongen opname.

Zelfs tijdens een vrijwillige opname kan er namelijk een inbewaringstelling (ibs) aangevraagd worden. Dat kan bijvoorbeeld als een cliënt weg wil uit de instelling terwijl de behandelaar dat niet verantwoord vindt.

Een gedwongen is heel ingrijpend. Het moet een laatste redmiddel zijn. De behandelaar moet daarom eerst proberen om de cliënt op een andere manier te helpen. U mag dus niet zomaar gedwongen worden opgenomen.

Hieronder treft u informatie aan over de procedure rondom een inbewaringstelling.

Inbewaringstelling via de burgemeester

De burgemeester kan een last tot inbewaringstelling (ibs) afgeven als:

 1. De geneeskundige verklaring aan de eisen voldoet +
 2. De cliënt onmiddellijk dreigend gevaar veroorzaakt, +
 3. Er een ernstig vermoeden is dat het gevaar door een psychische ziekte komt, +
 4. Opname in het ziekenhuis de enige mogelijkheid is om het gevaar te stoppen, +
 5. De cliënt niet vrijwillig opgenomen wil worden

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

Informatie van de betrokkenen

Na een ibs informeert de burgemeester de betrokkenen over de ibs en de opname.
Betrokkenen zijn Inspectie, officier van justitie, echtgenoot, wettelijke vertegenwoordiger, naaste en/of familie van de cliënt.
De cliënt en de instelling krijgen een afschrift van de ibs en de geneeskundige verklaring.

Via de burgemeester en de officier naar de rechter

De burgemeester stuurt binnen een dag na het afgeven van de ibs de stukken naar de officier van justitie. De officier van justitie stuurt de stukken door naar rechter. Deze zal altijd een zitting bepalen die plaatsvindt in het psychiatrisch ziekenhuis.

Recht om gehoord te worden tijdens een hoorzitting

Vervolgens vindt er binnen enkele dagen een hoorzitting plaats.
Tijdens deze hoorzitting hebben de cliënt en zijn advocaat de gelegenheid hun mening te geven over de inbewaringstelling én over de dreigende voortzetting ervan. Deskundige rechtshulp in deze fase is erg belangrijk.
De rechter kan ook andere direct betrokkenen aanhoren.tijd een zitting bepalen die plaatsvindt in het psychiatrisch ziekenhuis.

Voortzetting van de inbewaringstelling

De rechter zet een ibs voort als:

 1. De cliënt onmiddellijk dreigend gevaar veroorzaakt voor zichzelf of anderen, +
 2. Er een ernstig vermoeden is dat het gevaar komt door een psychische ziekte, +
 3. Een opname in een instelling de enige mogelijkheid is om dit gevaar te stoppen, +
 4. De cliënt niet vrijwillig opgenomen wil worden.
  Rechter beslist (in beginsel) binnen drie dagen na ontvangst van de stukken van de officier.

Dreigt u (of een familielid) tegen uw zin en gedwongen te worden opgenomen dan heeft u de hulp van een BOPZ advocaat nodig

Neem dan contact op met onze BOPZ advocaten in Venray. Wij helpen u niet alleen in Venray, maar als BOPZ advocaten zijn wij tevens werkzaam de regio Nijmegen, weert, Roermond en Venlo. Wij helpen u graag. Neem derhalve contact op met de BOPZ advocaten van Julicher en Meijer advocaten te Venray via het contactformulier of via tel.: 0478-521070