Overeenkomstenrecht. Vordering op iemand? Gedagvaard door deurwaarder? Wat nu?

Overeenkomstenrecht / verweer incasso enz:

Aan overeenkomsten kan meer vasthangen dan u denkt. Soms wilt u dat de overeenkomst (door de ander) nagekomen wordt, soms wilt u juist van uw eigen verplichtingen af. Kan dat dan zomaar is vaak de vraag.

Herkent u zich in de navolgende vragen:

Heeft u geld uitgeleend en wil de ander de lening niet terugbetalen?
Heeft u een koopovereenkomst gesloten en is het gekochte artikel niet deugdelijk?
Wilt u onder een gesloten overeenkomst uitkomen?
Wilt u een vordering incasseren of tegen een incasso (ook bijvoorbeeld van Vodafone, T-Mobile, KPN enz. verweer voeren?
Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen bij rechtbank of kantonrechter?
Geven partijen elk een andere uitleg aan artikelen in een overeenkomst of convenant?
Neem dan contact met ons op via: T. 0478–521070.

Overeenkomsten algemeen:

Overeenkomsten oftewel contracten worden dagelijks gesloten. Op het moment dat u een broodje koopt sluit u al een koopovereenkomst. Overeenkomsten kunt u vervolgens mondeling of schriftelijk sluiten. Vaak zijn er ook door de wet vormvoorschriften gegeven denk bijvoorbeeld aan het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst dat schriftelijk moet worden gemaakt.

Schriftelijk:

Het op schrift stellen van een afspraak of een overeenkomst is niet altijd vereist, maar is wel aan te raden. Zo weet u wat u overeengekomen bent (of niet) en heeft u bewijs van de overeenkomst. Uiteraard zal het bij de koop van een broodje minder belangrijk zijn dan bij de koop van een auto of men een schriftelijke overeenkomst heeft.
Met name voor financiële afspraken, zoals leningen, is het op schrift stellen van belang. Hiermee kunt u bewijzen dat de gesloten overeenkomst inderdaad een lening betrof en geen schenking. De wederpartij kan anders zeggen dat het een schenking was en dat hij daarom niet wil terugbetalen.

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

Incasso:

Als u geld tegoed heeft van een ander dan kunt u dat via ons kantoor incasseren. Als een ander u aanspreekt tot betaling en dus bij u hun vordering incasseert dan kun u zich hiertegen verweren.
Ook in deze gevallen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0478-521070.

Onder een contract uitkomen:

Dit kan bijvoorbeeld in geval van dwang, dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden. Dit zijn toch wel de meest bekende gevallen waarbij vernietiging van een overeenkomst kan worden gevraagd.
Ook in andere gevallen is het mogelijk om onder een overeenkomst uit te komen. Een van de voorbeelden is als er sprake is van verjaring van de vordering, als aan vereisten voor de overeenkomst niet voldaan is enz. Neem bij twijfel contact met ons op.

Kosten:

Voor particulieren is het vaak mogelijk om een toevoeging aan te vragen. Dit betreft gefinancierde rechtsbijstand, aldus door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bedrijven: Procederen / Adviseren:

Het handelsrecht betreft niet alleen het procederen, maar met name ook het adviseren van ondernemers omtrent hun juridische positie bij alle aspecten die de bedrijfsvoering raken.

Bijvoorbeeld hoe moet men omgaan met onredelijke voorwaarden van een leverancier of opdrachtgever? Hoe moet men omgaan met verschillende interpretatie van artikelen in, dan wel onderdelen van de overeenkomst? Is de vordering van de wederpartij terecht?

Adviseren:

In dit rechtsgebied geldt nog meer dan bij andere rechtsgebieden dat de advisering van cliënten vooraf belangrijker is dan het procederen bij de kantonrechter of de rechtbank, achteraf. Advisering vooraf kan immers onnodige en kostbare procedures achteraf voorkomen. Julicher & Meijer Advocaten hebben een ruime ervaring in advisering en procederen en kunnen u goed met raad en daad terzijde staan.

Gedacht moet worden aan de advisering bij het opstellen van Algemene Leveringsvoorwaarden, het opmaken van koopovereenkomsten en (langdurige) samenwerkingsovereenkomsten, het aankopen van ondernemingen, het verkrijgen of stellen van zekerheden, het aangaan van partnerships, enz., maar ook aan de oplossing van handelsgeschillen zoals een incasso (dan wel het verweer daartegen) en geschillen met betrekking tot de huur en verhuur van bedrijfsruimte. Het opstellen van overeenkomsten is zeker in de zakelijke sfeer maatwerk en dient zorgvuldig te gebeuren.

Graag helpen wij u in dit soort zaken. Neem gerust contact op met advocaat Mr. R.H.A. Julicher, het telefoonnummer is: 0478-521070.