Strafrechtadvocaat Venray Horst Bergen

Als strafrechtadvocaten Venray staan wij u bij, bij zittingen van de politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank te Roermond, Maastricht of Den Bosch maar ook in hoger beroep te ‘s-Hertogenbosch of elders. Als u een dagvaarding heeft ontvangen, bent opgeroepen voor een officierszitting of een politieverhoor? Neem dan contact op: tel. 0478 – 521070. Neem ook contact op als u bezwaar wilt maken tegen de afgifte van DNA, de omzetting van een werkstraf/taakstraf of verzet tegen en strafbeschikking wilt instellen.

Strafrecht:

Wij hebben een jarenlange ervaring op het gebied van strafrecht. Zowel op het gebied van het verkeersstrafrecht (gevaarlijk rijgedrag, dronken rijden, gecombineerd met een ongeval) als op het gewone strafrecht zoals de diefstallen(fietsendiefstallen, winkeldiefstallen), inbraak, de openbare vechtpartijen, mishandelingen enz. Ook bij politieverhoren mogen de advocaten sedert 1 maart 2016 aanwezig zijn zodat wij u ook daarbij kunnen bijstaan.

Een strafrechtelijke beschuldiging en veroordeling door de politierechter of de meervoudige kamer van de rechtbank heeft vaak grote gevolgen voor iemands leven en carrière. Daarom is een gespecialiseerde advocaat en goede rechtsbijstand door een strafrechtadvocaat juist op het rechtsgebied van het strafrecht voor u van groot belang. Ook als u een strafbeschikking heeft ontvangen van de officier van justitie c.q. het Openbaar Ministerie dan wel heeft ingestemd met een straf door het OM en u verzet kunt aantekenen, dan zijn wij u graag van dienst. Neem dan contact met ons op met het bovenstaande telefoonnummer.

Kosten:

De zaken worden zowel op toevoegbasis (pro-deo) alsook betalend verricht.

Jeugdstrafrecht:

Het jeugdstrafrecht is een apart onderdeel van het strafrecht, dat door een beperkt aantal, gespecialiseerde, advocaten wordt verricht. Dezelfde soort strafbare feiten komen hierbij voor, maar het procesrecht en de straffen verschillen. De straffen hebben ook een ander doel. Bij ons kantoor behandelen drie ervaren advocaten deze zaken.

Vrijblijvend intakegesprek

Interesse in een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken met één van onze medewerkers. Bel dan direct en vrijblijvend met T. 0478 52 10 70

Verhoorbijstand:

Krijgt u een oproep / uitnodiging van de politie om op het politiebureau te verschijnen en als verdachte te worden verhoord in een strafzaak, dan kan het nodig zijn om de hulp van een advocaat in te schakelen die u bijstaat in het verhoor.

Wij bekijken samen met u of het nodig is dat er bijstand wordt verleend bij het verhoor en in het geval dat het nodig is staan wij u graag bij.

Let op: voor deze bijstand kan meestal geen zogenaamde toevoeging of kosteloze rechtsbijstand met een eigen bijdrage worden aangevraagd zodat wij u het gewone honorarium in rekening dienen te brengen.

Neem voor meer informatie, ook omtrent uw rechten, contact op met de strafrechtadvocaat Mr. R.H.A. Julicher van ons kantoor te Venray (naast het politiebureau) op telefoonnummer 0478-521070.

Strafrechtadvocaat:

De strafrechtadvocaat bij ons op kantoor kan u in alle strafzaken bijstaan. Dit geldt ook voor Duitse cliënten.

Strafbeschikking:

Als u een strafbeschikking krijgt van de officier van justitie en u bent het er uiteindelijk toch niet mee eens, betaal dan een
eventuele geldboete niet en ga tijdig in verzet tegen de strafbeschikking. De ervaring leert dat dit bijna altijd zin heeft. Immers gaat de strafbeschikking uit van de richtlijnen van het openbaar ministerie en wordt er geen rekening gehouden met de (bijzondere) persoonlijke omstandigheden. De rechter doet dit wel zodat de straf meestal lager uitvalt. Vaak ook zien wij dat er feitelijk onvoldoende bewijs was om bij een rechter een veroordeling te krijgen. In dat geval is het gunstig om de zaak voor te leggen aan de rechter omdat een vrijspraak mogelijk is. Wij kunnen dit verzet voor u instellen, maar alleen als u zich snel tot ons wendt. De termijn bedraagt namelijk twee weken en kan niet verlengd worden.

Veel cliënten komen er achteraf pas achter dat zij met de aanvaarding van een dergelijke beschikking dit feit wel terugzien op hun strafblad en een verklaring omtrent het gedrag problemen op levert. Dit kan weer gevolgen hebben voor een baan (verlies werk).

Zo kan een ZSM zitting grote gevolgen hebben voor u terwijl het niet altijd gezegd is dat er voldoende (of juridisch gezegd) wettig en/of overtuigend bewijs in het dossier aanwezig is. Een rechter kan dat vervolgens beoordelen.
Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaat adviseert en verdedigd u graag.

Bezwaar tegen afgifte DNA:

Na een veroordeling zult u vaak een oproep krijgen om DNA af te staan.

Dat is niet het eerste waar u aan denkt als u een veroordeling krijgt, zelfs als u een lagere straf krijgt dan u had verwacht. De eerste zaken waar u mee bezig bent is of u in hoger beroep dient te gaan en hoe de taakstraf dient te worden verricht en wanneer.
De oproep door de officier van justitie komt vaak onverwacht en dus komt die over als een extra straf, maar ook als een zware inbreuk op uw persoonlijke leven. Immers de overheid heeft voor de rest van uw leven de beschikking over uw DNA. U maakt zich zorgen over de vraag of door bijvoorbeeld een verkeerde omgang met DNA gevonden op plekken waar een misdaad heeft plaatsgevonden er toch niet een “deel”match plaatsvindt. Dit alles kan al gebeuren bij relatief eenvoudig strafbare feiten zoals vernielingen en bedreigingen, ook bijvoorbeeld als er slechts een voorwaardelijke straf wordt opgelegd.

De afgifte is een bevel dat door de officier van justitie (dus het openbaar ministerie (OM)) wordt gedaan. Tegen de afgifte zelf kun je geen bezwaar maken. Wel kun je bezwaar maken tegen (eenvoudig gezegd) de opname van uw DNA in de databank. Gezien het bezwarende karakter is het aan te raden om dit bezwaar te maken.

Termijn:

Overigens is er maar een zeer korte termijn waarbinnen uw bezwaar kunt maken. Dit bezwaar dient u te maken binnen 14 dagen na de afgifte van het DNA materiaal. Meestal worden deze bezwaarschriften ingediend door advocatenkantoren.
Wij doen dat graag voor u.

Verzoek:

Wij verzoeken u in dat geval, zodra u de brief ontvangt waarbij u wordt opgeroepen, deze bij ons af te geven en het ons te berichten zodra op de dag dat u het DNA daadwerkelijk heeft afgegeven zodat wij tijdig kunnen starten met het opmaken van het bezwaarschrift en dit ook tijdig kunnen indienen.

Ter zake van de kosten is het van belang dat eventueel een toevoeging kan worden aangevraagd (kosteloze rechtsbijstand door de overheid, met een eigen bijdrage het zogenaamde “pro deo” werken). Wij vragen dit vervolgens voor u aan.

Neem hiertoe contact op met Mr. R.H.A. Julicher van ons kantoor te Venray op telefoonnummer 0478-521070

Omzetting werkstraf/taakstraf:

De reclassering beoordeeld of een veroordeelde de hem/haar opgelegde werkstraf/taakstraf goed en tijdig heeft verricht. Op het moment dat dit volgens de reclassering niet het geval is dan zal de reclassering dit terugmelden aan het Openbaar Ministerie en daarbij berichten waarom de werkstraf niet goed is verricht.

De Officier van justitie zal dan besluiten tot het omzetten van de werkstraf en voor de nog openstaande uren de vervangende hechtenis ten uitvoer leggen. Hierbij geldt dat 2 uur niet of niet goed verrichte werkstraf wordt omgezet in 1 dag vervangende hechtenis.

Bezwaar tegen omzetting werkstraf

Binnen 14 dagen na ontvangst van het bovengenoemde besluit van de officier van justitie kunt u een bezwaarschrift indienen bij de rechter die de werkstraf heeft opgelegd. Het bezwaarschrift dient ter griffie te worden ingediend middels een zogenaamde akte door de strafrechtadvocaat.

Bij het bezwaarschrift is het natuurlijk van belang dat zo goed mogelijk wordt aangegeven welke de redenen zijn waarom de werkstraf niet of niet goed is uitgevoerd, dienen uw persoonlijke omstandigheden zo goed mogelijk worden naar voren gebracht en dient te worden aangegeven dat u bereid bent om de werkstraf alsnog te verrichten. Het doel is dat de rechter u nog een keer de kans geeft om de werkstraf te verrichten.

Het is, gezien de korte termijn van bezwaar van belang om zich zo snel mogelijk bij ons te melden nadat u het besluit ontvangt. De inschakeling van een advocaat is vervolgens van belang omdat deze op een goede manier uw verweren weet te verworden en kan proberen te zorgen dat u toch die tweede kans krijgt van de rechter.

Kosten:

Ter zake van de kosten kan ook hier eventueel een toevoeging worden aangevraagd (kosteloze rechtsbijstand door de overheid, met een eigen bijdrage het zogenaamde “pro deo” werken). Wij vragen dit vervolgens voor u aan.

Neem contact op met de gespecialiseerde strafrechtadvocaat Mr. R.H.A. Julicher van ons kantoor te Venray op telefoonnummer 0478-521070 of mail: info@julicher-meijer.nl.

In de media: